Home


Hoger Instituut voor Opvoedkunde Brussel


HIVO-Brussel                  DHOS-CURSUS


OPENING ACADEMIEJAAR HOGER INSTITUUT VOOR OPVOEDKUNDE BRUSSEL


Op zaterdag 21 september 2019 om 10:00 heropent het Hoger Instituut voor Opvoedkunde Brussel een nieuwe lessencyclus van drie jaar.

 

Op de academische zitting, waarbij getuigschriften en diploma’s worden uitgereikt, houdt Professor Frederick Verbruggen, van de vakgroep experimentele psychologie van de Universiteit Gent een gelegenheidstoespraak over "Impulscontrole. Het beheersen van directe reacties, het reguleren van emoties". Ook niet-lesvolgers en oud-studenten zijn welkom.

 

Deze plechtigheid vindt plaats op het cursusadres: Dienstencentrum Ellips

Gentsesteenweg 1050

1082 Sint-Agatha-Berchem


Doelstelling


Er wordt van de directies en leerkrachten steeds meer gevraagd in een onderwijswereld die in volle beweging is. De leerkrachten worden geconfronteerd met vragen en opgaven waarvoor zij niet altijd een passende oplossing hebben. Nochtans wordt het niveau van het onderwijs bepaald door de individuele man of vrouw die dagelijks voor de klas staat.


Vandaar dat het pluralistisch HIVO-Brussel een professionele nascholing aanbiedt in een uniek concept voor leraren kleuteronderwijs, leraren lager onderwijs, directeurs, regenten, zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers enz., die actief zijn in het basisonderwijs of lesgeven in het buitengewoon onderwijs.


Actueel model


In het actueel model bieden we niet alleen de mogelijkheid de pedagogische wetenschappen met aanverwante vakken te bestuderen, maar spelen we ook in op de praktische noden van de onderwijsgevenden. We houden rekening met de persoonlijke mogelijkheden van elke cursist.


We creëren een model waarbij we met verschillende cursussen werken en waarbij de cursist de mogelijkheid krijgt om een aantal modules te volgen.


Programma


Het volledige programma duurt 3 jaar maar wordt zo opgesteld dat kandidaten ieder jaar kunnen aansluiten. 


Het lessenrooster omvat in totaal 175 vormingsuren die opgesplitst worden in 125 contacturen en 50 uren zelfstandig werk.  Enkele woensdagnamiddagen, gespreid over het hele jaar, worden eventueel voorzien voor praktische oefeningen (geleide observaties of bezoek aan school of instelling).


Het aanbod wordt gespreid over 25 zaterdagen telkens van van 9:00 tot 14:30 met een middagpauze van ongeveer 30 minuten.


Bij de opening van het academiejaar wordt de inhoud en de formule van het nascholingsaanbod van het instituut toegelicht.


Evaluatie


De evaluatie bestaat uit permanente procesevaluatie en een beoordeling van werkstukken.


Getuigschrift - Diploma


Na het consequent volgen van het vereiste cursuspakket gedurende twee jaren en het maken van een geannoteerde bibliografie kan de cursist het Getuigschrift Hogere Opvoedkundige Studiën (GHOS) behalen.


Na het derde jaar met eindwerk wordt het Diploma Hoger Opvoedkundige Studiën (DHOS) uitgereikt.


Voordelen


Getuigschrift en Diploma

Hoger Opvoedkundige Studiën

erkend bij M.B. sinds 01/10/1978


Het officieel erkend getuigschrift geeft, voor wie in een wervingsambt fungeert, recht op een jaarlijkse vergoeding van ongeveer € 506 en voor het diploma € 675 (salarisschaalcode 031 en 032).


Het bezit van een diploma wordt bij sommige sollicitaties (bv. directeur) als een noodzakelijke voorwaarde gesteld.


Bij doorlichting wordt het volgen van de cursus geapprecieerd.


Inschrijvingsgeld


Het inschrijvingsgeld voor het volledige aanbod van een academiejaar bedraagt € 390.  Wie voor aparte cursussen inschrijft,

betaalt € 110 per cursus.


Het cursusgeld wordt bij inschrijving gestort op rekeningnummer BE 08 9731 2226 6413  van het HIVO-Brussel


Opleidingscheques


Vanaf 1 maart 2015 werd de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt. Enkel hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding volgen, die tevens vermeld staat in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en dit nadat ze die loopbaanbegeleiding volgden, kunnen alsnog opleidingscheques aanvragen.


Cursisten kunnen eventueel een beroep doen op het nascholingsbudget van de school.Inschrijvingen en bijkomende inlichtingen

Neem vrijblijvend contact op:


Hubert De Saedeleer, voorzitter

hubert.de.saedeleer@telenet.be

0477 57 88 56

09 329 75 09

 

Jos Van Vreckem, directeur

jos.vv@skynet.be

0473 78 03 42

02 380 21 52


 of via het inschrijvingsformulier op deze webstek