Home

 

OPENING ACADEMIEJAAR HOGER INSTITUUT VOOR OPVOEDKUNDE BRUSSEL

 

Op zaterdag 17 SEPTEMBER 2016 om 10u heropent het Hoger Instituut voor Opvoedkunde Brussel een nieuwe lessencyclus van 3 jaar.

 

Op de academische zitting, waarbij getuigschriften en diploma’s worden uitgereikt, houdt professor Nadine Engels van de Vakgroep Onderwijskunde van de Vrije Universiteit Brussel een gelegenheidstoespraak over ‘De onderzoekende school: hoe lerarenteams werken aan hun eigen professionalisering en aan interne kwaliteitszorg’. Ook niet-lesvolgers en oud-studenten zijn welkom.

 

Deze plechtigheid vindt plaats op het cursusadres Dienstencentrum Ellips Gentsesteenweg 1050 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

 

Doelstelling

 

Er wordt van de directies en leerkrachten steeds meer gevraagd in een onderwijswereld die in volle beweging is. De leerkrachten worden geconfronteerd met vragen en opgaven waarvoor zij niet altijd een passende oplossing hebben. Nochtans wordt het niveau van het onderwijs bepaald door de individuele man of vrouw die dagelijks voor de klas staat.

 

Vandaar dat het pluralistisch HIVO-Brussel een professionele nascholing aanbiedt in een nieuw concept voor kleuteronderwijzers, onderwijzers, directeurs, zorgcoördinatoren, SES- en ambulante leerkrachten, regenten , ... die actief zijn in het basisonderwijs of lesgeven in het buitengewoon onderwijs.

 

Actueel model

 

In het actueel model bieden we niet enkel de mogelijkheid om de pedagogische wetenschappen met aanverwante vakken te bestuderen, maar spelen we ook in op de praktische noden van de onderwijsgevenden. We houden rekening met de persoonlijke mogelijkheden van elke cursist.

 

We creëren een model waarbij we met verschillende cursussen werken en waarbij de cursist de mogelijkheid krijgt om een aantal modules te volgen.

 

Programma

 

Het volledige programma duurt 3 jaar maar wordt zo opgesteld dat kandidaten ieder jaar kunnen aansluiten.

 

Het lessenrooster omvat in totaal 175 vormingsuren die opgesplitst worden in 125 contacturen en 50 uren zelfstandig werk. Enkele woensdagnamiddagen, gespreid over het hele jaar, worden eventueel voorzien voor praktische oefeningen (geleide observaties of bezoek aan school of instelling).

 

Het aanbod wordt gespreid over 25 zaterdagen telkens van 9u tot 14u30 met een middagpauze van ongeveer 30 minuten.

 

Bij de opening van het academiejaar wordt de inhoud en de formule van het nascholingsaanbod van het instituut toegelicht.

 

Evaluatie

 

De evaluatie bestaat uit permanente procesevaluatie en een beoordeling van werkstukken.

 

Getuigschrift - Diploma

 

Na het consequent volgen van het vereiste cursuspakket gedurende twee jaren en het maken van een geannoteerde bibliografie kan de cursist het Getuigschrift Hogere Opvoedkundige Studiën (GHOS) behalen.

 

Na het derde jaar met eindwerk wordt het Diploma Hoger Opvoedkundige Studiën (DHOS) uitgereikt.