Cursussen

Basiscursussen

 

Algemene didactiek

Vakdidactiek: taal, wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming …

Psychologie

Orthodidactiek

Beoordeling klassepraktijk

Onderwijswetgeving en -actualiteit

Schoolmanagement

Studie van leerplannen en eindtermen

 

Ondersteunende cursussen

 

Sociale psychologie

Geschiedenis van de opvoedkunde

Kleuterdidactiek

Intercultureel onderwijs (ICO)

Bronnenstudie en scriptie

Moderne stromingen en methodescholen

Filosofie

Testpsychologie

Inleiding in de statistiek

Schoolhygiëne

Onderwijspolitiek in België sedert 1830

Hedendaagse pedagogische auteurs

ICT